راهنمایی کردن کابوس ارتباط دادگاه اینترنت

راهنمایی کردن: کابوس ارتباط دادگاه اینترنت خانواده اینترنتی خبر حوادث

گت بلاگز اخبار پزشکی نوشیدن «چای» جهت چربی سوزی بافایده است

محققان اثبات کرده اند چای سیاه از طریق عوض کردن باکتری های روده موجب چربی سوزی شده است و فایده های متعدد دیگری نیز دارد. 

نوشیدن «چای» جهت چربی سوزی بافایده است

نوشیدن «چای» جهت چربی سوزی بافایده است

عبارات مهم : انرژی

محققان اثبات کرده اند چای سیاه از طریق عوض کردن باکتری های روده موجب چربی سوزی شده است و فایده های متعدد دیگری نیز دارد.

به گزارش مهر، دانشمندان با مطالعه بر روی موش ها مشاهده کردند چای سیاه با عوض کردن در متابولیت های روده موجب عوض کردن متابولیسم انرژی در کبد می شود.

نوشیدن «چای» جهت چربی سوزی بافایده است

مطالعه نشان داد هم چای سیاه و هم چای سبز موجب عوض کردن در نسبت باکتری های روده حیوانات شدند: درصد باکتری های مرتبط با چاقی کم کردن یافته در حالیکه باکتری های مرتبط با لاغری زیاد کردن می یابند.

مطالعات قبلی نشان دادند مواد شیمیایی موجود در چای سبز موسوم به پلی فنول ها، جذب شده است و در متابولیسم انرژی کبد عوض کردن ایجاد می کنند. یافته های تازه نشان می دهد پلی فنول های چای سیاه که جهت جذب در روده کوچک بیش از اندازه بزرگ هستند، موجب جنبش رشد باکتری های روده و تشکیل اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه می شوند.

محققان اثبات کرده اند چای سیاه از طریق عوض کردن باکتری های روده موجب چربی سوزی شده است و فایده های متعدد دیگری نیز دارد. 

دیوید جفن، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه لس آنجلس، در این باره می گوید: «پلی فنول های چای سبز موثرتر هستند و در مقایسه با پلی فنول های چای سیاه، فایده های بیشتری جهت سلامت دارند چراکه مواد شیمیایی چای سبز در خون و بافت بدن جذب می شوند.»

وی در ادامه می افزاید: «یافته های تازه ما نشان می دهد چای سیاه از طریق یک مکانیسم خاص بوسیله میکروبیوم های روده، ممکن است در سلامت و چربی سوزی انسان ها نیز نقش داشته باشد.»

نتایج نشان می دهد هر دو چای سبز و سیاه پروبیوتیک های هستند که موجب جنبش رشد میکروارگانیزم های خوب بدن شده است و در سلامت فرد نقش دارند.

نوشیدن «چای» جهت چربی سوزی بافایده است

واژه های کلیدی: انرژی | سلامت | باکتری | مطالعه | شیمیایی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz