راهنمایی کردن کابوس ارتباط دادگاه اینترنت

راهنمایی کردن: کابوس ارتباط دادگاه اینترنت خانواده اینترنتی خبر حوادث

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی همراهی جهانی با کشور عزیزمان ایران در برجام را یک سرمایه تلقی کنیم / رییس دفتر رییس جمهور

رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: همراهی جهانی با کشور عزیزمان ایران در زمینه برجام را باید به عنوان یک سرمایه تلقی کرده و جهت مقابله با کارها ترامپ علیه کشورمان، وحدت،

همراهی جهانی با کشور عزیزمان ایران در برجام را یک سرمایه تلقی کنیم / رییس دفتر رییس جمهور

رییس دفتر رییس جمهور: همراهی جهانی با کشور عزیزمان ایران در برجام را یک سرمایه تلقی کنیم

عبارات مهم : ایران

رئیس دفتر مدیر جمهور گفت: همراهی جهانی با کشور عزیزمان ایران در زمینه برجام را باید به عنوان یک سرمایه تلقی کرده و جهت مقابله با کارها ترامپ علیه کشورمان، وحدت، انسجام و صمیمیت بیشتری در داخل کشور ایجاد کنیم.

محمود واعظی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به خروج آمریکا از برجام اظهار کرد: ما در این شرایط نیازمند این هستیم که در داخل کشور در همه زمینه ها از جمله زمینه اقتصادی خود را زیاد تقویت کنیم، باید موانع تولید را برطرف کنیم.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت همبستگی داخلی جهت مقابله با کارها ترامپ بیان کرد: بعضی اختلاف سلیقه ها میان سیاسیون وجود دارد، ولی در این شرایط باید بر وحدت، انسجام و صمیمیت زیاد میان جریان های سیاسی و سران قوا تاکید کنیم .

همراهی جهانی با کشور عزیزمان ایران در برجام را یک سرمایه تلقی کنیم / رییس دفتر رییس جمهور

رئیس دفتر مدیر جمهور در آخر تصریح کرد: خوشبختانه اکثر کشورهای دنیا از موضع کشور عزیزمان ایران و باقی ماندن برجام حمایت می کنند و فقط دو سه کشور زیاد نیستند که از آمریکا حمایت کردند. ما باید همراهی جهانی با خود را به عنوان یک سرمایه تلقی کرده و با کشورهای حامی برجام روابط بیشتری داشته باشیم. سفر وزیرامورخارجه کشورمان به پکن، مسکو، بروکسل و دیدار و مذاکره با کشورهای طرف برجام به همین جهت انجام می شود و ما نیازمند این هستیم که بیش از هر زمانی ارتباطات بین المللی خود را در شرایط خروج آمریکا از برجام تقویت کنیم.

واژه های کلیدی: ایران | همراهی | آمریکا | رییس جمهور | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz