راهنمایی کردن کابوس ارتباط دادگاه اینترنت

راهنمایی کردن: کابوس ارتباط دادگاه اینترنت خانواده اینترنتی خبر حوادث

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی اخبار خوشحال کننده‌ای شنیده شده است / مدیر سابق اتاق بازرگانی

اخبار خوشحال کننده‌ای از شکل‌گیری یک اجماع مهم راجع به حل ابرچالش‌های اقتصادی نظیر کسری بودجه،کسری صندوق‌های بازنشستگی، بحران نظام بانکی، کم کردن فقر و نابرابری

اخبار خوشحال کننده‌ای شنیده شده است / مدیر سابق اتاق بازرگانی

مدیر سابق اتاق بازرگانی: اخبار خوشحال کننده ای شنیده شده است

عبارات مهم : اخبار

اخبار خوشحال کننده ای از شکل گیری یک اجماع مهم راجع به حل ابرچالش های اقتصادی نظیر کسری بودجه،کسری صندوق های بازنشستگی، بحران نظام بانکی، کم کردن فقر و نابرابری و زیاد کردن اشتغال میان سران کشور به گوش می رسد.

محسن جلال پور مدیر سابق اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران در کانال تلگرامی اش نوشت:

خبر آمد خبری در راه است

اخبار خوشحال کننده‌ای شنیده شده است / مدیر سابق اتاق بازرگانی

ظرف روزهای گذشته اتفاق مهمی رخ داده که قطعا به زودی نتیجه های مثبتی به دنبال خواهد داشت.

شنیده شده است در سطوح عالی کشور، تصمیم های مهمی راجع به حل وفصل ابرچالش های اقتصادی گرفته شده است است.

اخبار خوشحال کننده‌ای از شکل‌گیری یک اجماع مهم راجع به حل ابرچالش‌های اقتصادی نظیر کسری بودجه،کسری صندوق‌های بازنشستگی، بحران نظام بانکی، کم کردن فقر و نابرابری

اخبار خوشحال کننده ای از شکل گیری یک اجماع مهم راجع به حل ابرچالش های اقتصادی نظیر کسری بودجه،کسری صندوق های بازنشستگی، بحران نظام بانکی، کم کردن فقر و نابرابری و زیاد کردن اشتغال میان سران کشور به گوش می رسد.

قطعا باید منتظر اخبار رسمی در این زمینه باشیم ولی مسلم است که سران قوا و نیروهای مؤثر سیاسی کشور جهت یک تصمیم مهم فراخوانده شده است و مأموریت یافته اند که در سریع ترین وقت ممکن جهت ابرچالش های کشور چاره اندیشی کنند.

این فراخوان از آن جا حائز اهمیت است که توان حاکمیت را بر حل و فصل ابرچالش ها متمرکز کرده و اجماع سیاسی ایجاد می کند.

اخبار خوشحال کننده‌ای شنیده شده است / مدیر سابق اتاق بازرگانی

از آن جا که پذیرش ابرچالش ها و اجماع میان همه نیروهای اثر گذار کشور پیش نیازعبورازشرايط سخت كنونی محسوب می شود، اين بهترين خبری است که اين روزها شنیده ایم.

امیدوارم همه افراد مؤثرکشور با استقبال از این تصمیم بسیار مهم،تلاش خود را جهت دست یابی به راه حل های صحیح و گذار از شرایط نامناسب فعلی معطوف کنند.

اخبار خوشحال کننده‌ای از شکل‌گیری یک اجماع مهم راجع به حل ابرچالش‌های اقتصادی نظیر کسری بودجه،کسری صندوق‌های بازنشستگی، بحران نظام بانکی، کم کردن فقر و نابرابری

واژه های کلیدی: اخبار | اشتغال | اقتصادی | بازرگانی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz